Türk toplumunun MS hastalığını iyi bildiği ve MS’lilerin MS ile yaşamdan kopmadan mutlu yaşayabildikleri bir dünya yaratmak, modern teknolojinin sunduğu çağdaş iletişimdeki tüm olanakları kullanarak ülkemiz yaşayanlarına MS hastalığını tanıtmak ve bu hastalık tanısı konmuş üyelerimize hastalığın her aşamasında gerek tıbbi, gerekse psikolojik rehber olmak temel vizyonumuzdur. Ülkemiz yaşayanlarını, MS hastalığını tüm yönleri ile tanıtarak bilinçlendirmek ve MSlilerin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla sosyal ve psikolojik destek sağlamak ve rehabilitasyon olanakları sunmak, ayrıca diğer ülkelerce aynı amaçla kurulmuş dernekler ile uluslararası katılımlarla kurulmuş konfederasyonlarda ülkemizi temsil etmektir.

DERNEĞİMİZİN AMAÇLARI

 • Yurt çapında MS’in tanıtılması ve toplumun MS le ilgili doğru bilgilendirilmesini sağlamak. Her yıl en az bir farkındalık kampanyası yapmak. Facebook ve Twittter hesabımızda paylaşılan yanlış bilgileri düzelterek doğru bilgi vermesini sağlamak.
 • MS’lilere ve yakınlarına fiziki, psikolojik, hukuki destek ve rehabilitasyon olanakları sağlamak. Dernek binasında randevu sistemi ile MS lilere haftada üç gün psikolog, haftada 2 gün yoga ve haftada 3 gün fizyoterapi hizmeti sunmak. Hukuki desteği biraz daha geliştirmek, örneğin haftada bir gün gönüllü bir hukukçunun dernekte üyelerle görüşmesini sağlamak. Binaya ulaşım için engelli MS lilere haftada 3 gün servis olanağı sağlamak.
 • Türkiye çapında şubeler açmak (ilk şubemiz 1994 yılında Ankara’da açılmıştır)
 • MSlilerin ve yakınlarının MS konusunda eğitimlerini sağlamak.Hedef: Her ay bir gün dernek binasında eğitim toplantısı düzenlemek
 • MSle ilgili ilgili bilimsel çalışmaları yakından takip ederek MSlileri ve yakınlarını bilgilendirmek.Hedef: Her ay internet sayfasında bu konu ile ilgili bölümü yeni gelişmeler doğrultusunda güncellemek.
 • MS’lilerin moralini yükseltmek amacıyla sosyal aktivite çeşitliliği oluşturmak.Hedef 1. Haftada iki gün dernek binasında MS liler ve yakınları için resim kursu verilmesini sağlamakHedef 2. Her yıl üyeler için en az bir tane resim sergisi ve piknik gibi sosyal etkinlikler düzenlemek.
 • Sağlık kuruluşlarında MS’le ilgili birimlerin çoğaltılması için çalışmalarda bulunmak.
 • Dernek üyelerinin Türkiye’deki engellilerle ilgili düzenlemelerden yararlanmalarını sağlamak. Bu konularda yeni düzenlemelerin yapılması için çalışmalarda bulunmak.
 • MS’lilere destek hizmetleri için kaynak yaratmak amacıyla kermes, Eğitim Müdürlüğü ile ortak okuma projesi, tasarım kolye, bilezik satışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği gibi  yılda en az bir etkinlik düzenlemek
 • MS’lilerin sorunlarına açık telefon hattıyla destek vermek.

SOSYAL ve BİLİMSEL ETKİNLİKLER

 • YILLIK YEMEKLER

Sosyal amaçlı yemekler

 • YURT DIŞI ÇALIŞMALARIN TAKİBİ

Her türlü yayın ve kongrenin takibi

 • GELENEKSEL YILLIK MS GÜNÜ TOPLANTISI

Mayıs ayının üçüncü haftası Sağlık Bakanlığı tarafından MS haftası olarak ilan edilmiştir. Biz de bu hafta boyunca bilimsel ve sosyal içerikli toplantılar, piknikler ve çeşitli sanatsal etkinliklerle MS in toplumda duyulmasına katkıda bulunmaya ve üyelerimize birarada hoşça vakit geçirme olanağı tanımaya gayret ediyoruz.

DERNEK İÇİ ETKİNLİKLER

 • FİZYOTERAPİ

Dernek fizyoterapistimiz tarafından dernek merkezinde MS’li üyelerimize yönelik fizyoterapi seansları verilmektedir.

 • YOGA

İki haftada bir Çarşamba günleri yoga hocamız tarafından arzu eden üyelerimize yoga çalışması yaptırılmaktadır.

 • NEFES KOÇLUĞU

Nefes alma kapasitesini tam kullanmanın fiziksel, zihinsel, ruhsal iyileşmeye katkısı ve doğal ve açık nefes alabiliyor olmanın yaşama kattığı değerlerin önemi nedeniyle, dernek merkezimizde yaşam koçluğu ve nefes koçluğu çalışması başlatılmıştır. Oldukça ilgi gören bu çalışmamıza giderek artan sayıda üyemiz katılmaktadır. Nefes koçluğu hizmeti, Türkiye Nefes Koçluğu Federasyonu’nun profesyonel ve yetkinlik şartlarını tamamlamış, sertifikalı eğitmenleri tarafından gönüllü olarak iki haftada bir salı günleri verilmektedir.

 • PAYLAŞIM TOPLANTILARI

Her ayın ilk Pazar günü hasta, hasta yakınları, doktorlar ve konuk konuşmacıların katıldığı sosyal ve bilimsel amaçlı toplantılar yapılmaktadır

 • TELEFON – MEKTUP – E-POSTA YOLUYLA KİŞİSEL DANIŞMA

Gerekli mercilerce incelenerek cevaplandırma ve yönlendirme hizmeti verilmektedir.

 • HUKUKİ YARDIM

Erken emeklilik, işçi-işveren arasındaki sorunlar ve diğer konularda hukuki destek verilmektedir.

 • RESİM / MÜZİK ÇALIŞMALARI, KUMAŞ VE TAHTA BOYAMA

Çeşitli sanatsal alanlarda pratik çalışmalar yapıyoruz.

 • TÜRKİYE MS DERNEĞİ REHABİLİTASYON ve REKREASYON MERKEZİ

MS hastalığının yurdumuzda etkilediği insanların sayısı yüzbinlerle ifade edilebilir. Çünkü MS’liler kadar yakınları da ekonomik, ruhsal ve fiziksel güçlüklerle karşı karşıyadır. Hastalığın tamamen ortadan kaldırılamaması ve bazı türlerinin engelliliğe neden olması tedavi ve rehabilitasyon için çok büyük paraların harcanmasına yol açmaktadır. Ülkemizde henüz MS tedavi ve rehabilitasyonuna yönelik merkezler bulunmamakla birlikte Ankara, İstanbul ve İzmir’de üniversite ve eğitim hastanelerinin nöroloji  kliniklerinin ve Türkiye MS Derneği’nin çabaları ile yürütülen MS poliklinikleri bu sorunu büyük ölçüde üstlenmiştir.

Örnekleri Amerika ve bazı gelişmiş Avrupa ülkelerinde bulunan bu tip merkezler derneğimizce incelettirilmiş ve MSIF’in de katkılarıyle tam bir MS merkezi olarak tasarlanmıştır.

TÜRKİYE MS DERNEĞİ REHABİLİTASYON ve REKREASYON MERKEZİ

 • Bu merkezde 1000 m2 kapalı alan üzerinde:
 • Doktor muayene ve tedavi hizmetleri
 • Fizyoterapi
 • Psikoterapi
 • Hasta ve hasta yakınları eğitimi
 • Konferans salonu
 • Kütüphane
 • Kafeterya
 • Günübirlik uğraş alanları
 • Yönetim ve idare birimleri vardır.

Rehabilitasyon ve Rekreasyon Merkezi

Derneğimiz MS hastalarının karşılaştıkları fiziksel ve ruhsal güçlükleri aşmalarına yardımcı olmak ve bu hastalıkla mücadele etmeyi gelişmiş ülkelerin seviyesine yükseltmek adına 2011 yılında Rehabilitasyon ve Rekreasyon Merkezini hizmete açmıştır.

Mimari ve işlevsellik açısından Amerika ve Avrupa ülkelerindeki merkezler örnek alınarak yaratılan proje, dünyada MS konusunda en etkin kurum olan Uluslararası Multipl Skleroz Dernekleri Federasyonu’nun danışmanlığında, tam teşekküllü bir MS merkezi olarak tasarlanmıştır.

Şişli’de hizmete giren 1000 m2’lik kapalı alana sahip bu merkezde, fizyoterapi ve psikoterapi seanslarının yapıldığı egzersiz ve rekreasyonel aktivite; resim, müzik, ahşap boyama gibi faaliyetlerin gerçekleştirildiği kişisel gelişim; içinde bilgisayarların ve bir kütüphanenin de bulunduğu kafeterya; MS ile ilgili toplantıların düzenlendiği toplantı salonu ve revir gibi bölümler yer alıyor.

Derneğimiz bu tesis ile Türkiye’deki MS hastalarının yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olurken, ülkemizin ve ülkemizdeki MS hareketinin uluslararası saygınlığına da katkı sağlamayı amaçlıyor.