• Yurt çapında MS’in tanıtılması ve toplumun MS le ilgili doğru bilgilendirilmesini sağlamak. Hedef 1. Her yıl en az bir farkındalık kampanyası yapmak. Hedef 2. Facebook ve Twittter hesabımızda paylaşılan yanlış bilgileri düzelterek doğru bilgi vermesini sağlamak.
  • MS’lilere ve yakınlarına fiziki, psikolojik, hukuki destek ve rehabilitasyon olanakları sağlamak.Hedef 1. Dernek binasında randevu sistemi ile MS lilere haftada üç gün psikolog, haftada 2 gün yoga ve haftada 3 gün fizyoterapi hizmeti sunmakHedef 2. Hukuki desteği biraz daha geliştirmek, örneğin haftada bir gün gönüllü bir hukukçunun dernekte üyelerle görüşmesini sağlamak.Hedef 3. Binaya ulaşım için engelli MS lilere haftada 3 gün servis olanağı sağlamak.
  • Türkiye çapında şubeler açmak (ilk şubemiz 1994 yılında Ankara’da açılmıştır)
  • MSlilerin ve yakınlarının MS konusunda eğitimlerini sağlamak.Hedef: Her ay bir gün dernek binasında eğitim toplantısı düzenlemek
  • MSle ilgili ilgili bilimsel çalışmaları yakından takip ederek MSlileri ve yakınlarını bilgilendirmek.Hedef: Her ay internet sayfasında bu konu ile ilgili bölümü yeni gelişmeler doğrultusunda güncellemek.
  • MS’lilerin moralini yükseltmek amacıyla sosyal aktivite çeşitliliği oluşturmak.Hedef 1. Haftada iki gün dernek binasında MS liler ve yakınları için resim kursu verilmesini sağlamakHedef 2. Her yıl üyeler için en az bir tane resim sergisi ve piknik gibi sosyal etkinlikler düzenlemek.
  • Sağlık kuruluşlarında MS’le ilgili birimlerin çoğaltılması için çalışmalarda bulunmak.
  • Dernek üyelerinin Türkiye’deki engellilerle ilgili düzenlemelerden yararlanmalarını sağlamak. Bu konularda yeni düzenlemelerin yapılması için çalışmalarda bulunmak.
  • MS’lilere destek hizmetleri için kaynak yaratmak amacıyla kermes, Eğitim Müdürlüğü ile ortak okuma projesi, tasarım kolye, bilezik satışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği gibi  yılda en az bir etkinlik düzenlemek
  • MS’lilerin sorunlarına açık telefon hattıyla destek vermek.